Счетоводен софтуер - ТРУДОВ СТАЖ
Счетоводен софтуер
Счетоводен софтуер за изчисляване на трудов стаж

Счетоводен софтуер - трудов стаж

Счетоводния софтуер за трудов стаж изчислява сбора на всички трудови правоотношения при различни работодатели в зависимост от периодите. Генерира подробен репорт за разпечатване с общия трудов стаж и независимо от длъжността на която е придобит.

Безплатен онлайн счетоводен софтуер за трудов стаж !
  
Счетоводен софтуер - ЗАПЛАТИ
Счетоводен софтуер
Счетоводен софтуер за изчисляване на заплати

Програмен продукт за Работна заплата. Naifin заплати автоматизира работата по обработка и изплащането на работната заплата и свързаните с нея осигурителни вноски за ДОО и ЗО и др. Автоматично преизчислява заплати, премии, осигуровки, данъци.

Софтуер заплати включва:

Счетоводен софтуер - заплати
  • Осигурителни вноски за ДОО
  • Здравно осигуряване
  • ДЗПО
  • Лични осигурителни вноски
  • Трудов стаж

Безплатен онлайн счетоводен софтуер за заплати !


Naifin – абонаментно счетоводство и счетоводно обслужване за фирми, безплатен софтуер, виртуален счетоводен отдел за вашия бизнес, онлайн електронна система. Софтуерен продукт, ТРЗ и личен състав, NAIFIN счетоводни услуги, цени на софтуер, цени на счетоводни услуги, счетоводство аутсорсинг. Онлайн базиран счетоводен софтуер, абонамент за счетоводни услуги, изготвяне и подаване на декларации, обслужване, по-добра услуга на по-ниска цена, софтуер. Софтуер заплати, счетоводни ресурси, счетоводни нормативи, счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени, услуги, счетоводни стандарти, NAIFIN счетоводител.
За нас | Copyright © 2009 - 2010 Naifin LtdЗа контакти

office@naifin.com